همکاری در فروش و توزیع

صنایع غذایی «آسان» در جهت دسترسی سریع و آسان مصرف کننده به محصولات خود در بستری مناسب و مطمئن، از بین فروشگاه ها و شرکت های پخش، همکار فعال می پذیرد. برای اعلام آمادگی، درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید.