دفتر تبریز: 32455777(041)
دفتر تهران: 55542598(021)

ایمیل: info@piazar.com
فکس: 32455834(041)

آدرس: تبریز - خسروشاه - جاده تازه کند
کد پستی: 86716 - 53551

با ما در ارتباط باشید