گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت در سال مالی منتهی به اسفند97 پرینت

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) در سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397